SUBSIDIE VOOR SCHEEPVAARTMUSEUM VOORLOPIG ONZEKER

 

Het Scheepvaartmuseum heeft, samen met veertien andere cultuurinstellingen, een aanvraag gedaan voor subsidie. Of deze subsidie ook daadwerkelijk verstrekt wordt is voorlopig onzeker. De Raad voor Cultuur heeft aangegeven dat culturele instellingen alleen in aanmerking komen als zij aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Het Scheepvaartmuseum vraagt een bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Raad voor Cultuur. Deze subsidie kan het museum alleen ontvangen als zij duidelijk maakt hoe ze de educatieve functie invult en hoe ze nieuwe doelgroepen gaat aanboren. Het Scheepvaartmuseum moet daarnaast inzicht verschaffen in de geldstromen tussen het museum en de verwante stichting Het Scheepvaartmuseum Enterprise (HSME). Het verhuren van het pand voor evenementen is een van commerciële activiteiten van HSME.

HERKANSING

Het Scheepvaartmuseum heeft, samen met een aantal instellingen, van de Raad voor Cultuur een herkansing gekregen. De instellingen hebben de rest van het jaar om hun plannen aan te passen en te verduidelijken. De nieuwe subsidieperiode duurt van 2017 tot en met 2020. De Raad voor Cultuur heeft ruim 21 miljoen euro gereserveerd voor deze periode.