ABECON ONECOURSE

ABECON ONECOURSE

COLLECTIEVE UPGRADE ONECOURSE

 

Medio 2015 heeft Abecon de (toekomst)visie voor haar oplossing voor de Centra voor de Kunsten gepresenteerd aan de gebruikersgroep van Abecon Course. Deze visie is gebaseerd op de pijlers samenwerking, uniformiteit, gebruiksgemak en altijd en overal gebruik kunnen maken van de nieuwste software.

Door het delen van kennis op het gebied van bedrijfsvoering en veranderingen in de branche, kunnen de verschillende bedrijfsprocessen en werkwijzen binnen de CKV’s in Abecon Course op een uniforme wijze ondersteund worden. Dit maakt het vervolgens mogelijk dat alle deelnemende CKV’s uit de voeten kunnen met dezelfde software, zonder dat daarvoor klant specifieke aanpassingen benodigd zijn. Een van de grote voordelen hiervan is dat optimaal geprofiteerd kan worden van de jaarlijkse (branche specifieke) uitbreidingen van Microsoft en Abecon Course. Een ander voordeel is dat hierdoor de volgende stap naar een volledige Cloud oplossingen nog maar heel klein is.

HUIDIGE STATUS

Nadat in het eerste kwartaal in 2016 alle handtekeningen waren gezet, is Abecon in het tweede kwartaal 2016 daadwerkelijk gestart met het upgradeproject.

Begin 2017 zijn 10 van de 15 databases geupgrade naar Abecon Course 2016. Een aantal CKV’s heeft echter aangegeven nog even te willen wachten met het in gebruik nemen van de nieuwe versie, waardoor ze nog niet daadwerkelijk allemaal live zijn. Het komende kwartaal zal een aanvang gemaakt worden met de laatste cluster van 5 databases om ook deze zo spoedig mogelijk over te zetten naar de nieuwe versie.

De komende periode zullen de (opfris) cursussen van start gaan om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden van Onecourse 2016.

Zodra alle 15 deelnemende CKV’s gebruik maken van de Onecourse 2016 versie, zal de volgende fase van start gaan. In deze fase zal toegewerkt worden naar een volledige standaardisatie van Onecourse, met als doel het bestaande maatwerk zo veel als mogelijk te elimineren. De standaard Onecourse versie biedt grote voordelen op het gebied van samenwerken, het optimaliseren van processen en gebruik maken van de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied. Deelname aan Onecourse levert een aanzienlijke kostenbesparing op doordat upgrades snel een eenvoudig uitgevoerd kunnen worden en investering in nieuwe ontwikkelingen gedeeld worden.

 

VOORDELEN ONECOURSE OP EEN RIJTJE

  • Samenwerking CKV’s en Abecon: door het uitwisselen van informatie binnen de gebruikersgroep kan optimaal geprofiteerd worden van elkaars kennis en expertise. Tevens wordt gezamenlijk met Abecon bepaald hoe het beste op nieuwe branche ontwikkelingen ingespeeld kan worden.
  • Uniformiteit: door betere onderling afstemming van de diverse bedrijfsprocessen komt een eenduidige werkwijze binnen handbereik. Dit zorgt o.a. voor een efficiëntere bedrijfsvoering, maakt kennisuitwisseling eenvoudiger en zorgt ervoor dat iedereen met dezelfde software kan werken.
  • Gebruiksgemak: Abecon Course kan naar gelang de behoefte op diverse manieren gebruikt worden: middels een app voor tablet of telefoon, via een web browser en/of de oude vertrouwde desktop PC. Daarbij is er een volledige integratie met O365, waardoor een totaaloplossing ontstaat op het gebied van documentbeheer, digitaal archief, rapportages en ondersteuning van uw bedrijfsprocessen.
  • Altijd en overal gebruik kunnen maken van de nieuwste software: software ontwikkelingen gaan zeer snel, cloud computing, big data, apps, social engagement zijn enkele voorbeelden hiervan. Door het gebruik van Onecourse kan jaarlijks geprofiteerd worden van deze nieuwe ontwikkelingen.

brochure Abecon OneCourse

DOWNLOAD DE BROCHURE
DÉ STANDAARD VOOR DE CULTURELE SECTOR