BEZOEKERSAANTALLEN NEDERLANDSE THEATERS GESTEGEN

Uit gepresenteerde cijfers van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) blijkt dat het aantal bezoekers van voorstellingen in 2015 met 13 procent is gestegen tegenover de cijfers van het jaar daarvoor. In 2015 bezochten gemiddeld 88.501 bezoekers een bij de VSCD aangesloten podium. Ook het aantal geprogrammeerde voorstellingen en concerten nam toe, van 224 in 2014 naar 239 in 2015.

BREDER PROGRAMMA

Theaters en concertgebouwen verbreden steeds meer hun programma zodat het breder toegankelijk wordt voor bezoekers. Daarnaast wordt het programma vaker aangeboden. Het valt de VSCD daarbij op dat podia erin slagen om met minder subsidie toch goed te draaien. Dit wordt bereikt door het intensievere gebruik van panden. Directeur van VSCD Hedwig Verhoeven zegt: “Steeds meer podia zijn letterlijk en figuurlijk meer dan ooit geopend. Ze werken meer samen met andere partijen, zoals lokale toneelgezelschappen, koren, fanfares of het onderwijs. Hierdoor verlagen ze de drempel en bereiken ze een groter en meer divers publiek”.

Bij de VSCD zijn 123 theaters en concertgebouwen aangesloten.